Συγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβριο του 2022, 15 οικογένειες που αριθμούν συνολικά 54 μέλη, εντάσσονται στο πρόγραμμα στήριξης της ΈνωσηςΣυγκεκριμένα, από τον Ιανουάριο έως και το Δεκέμβρι