Η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα καλεί τους χρήστες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης “Προσφέρω Γεύματα” Η #1 υπηρεσία delivery στην Ελλάδα καλεί τους χρήστες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης “Προσφ

Σε έναν χρόνο εγκλεισμού λόγω πανδημίας, ποιες τάσεις παρατηρούνται στην ελληνική οικογένεια και κατ’επέκταση στην ελληνική κοινωνία; Πως αντιμετωπίζονται;Σε έναν χρόνο εγκλεισμού λόγω πανδημίας, πο