Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά: Δράσεις για την Υγεία και την Παιδεία σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας»Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά: Δράσεις γ