Το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας ενημέρωσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ), της Διεθνούς Ομοσπονδίας Διαβήτη, για τα έτη 2018 και 2019.Το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας ενημέρωσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη

Η bwin, στηρίζει το έργο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», ως αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής εταιρικής κοινωνικής της ευθύνηςΗ bwin, στηρίζει το έργο της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», ως αναπόσπαστο κομμάτι

Μία ευχάριστη έκπληξη για πάνω από εξήντα παιδιά διαφόρων ηλικιών της ΈνωσηςΜία ευχάριστη έκπληξη για πάνω από εξήντα παιδιά διαφόρων ηλικιών της Ένωσης