Μέρος του αντιτίμου το οποίο θα εξασφαλίζεται από την προσπάθεια θα  προσφέρεται στο Μαζί για το ΠαιδίΜέρος του αντιτίμου το οποίο θα εξασφαλίζεται από την προσπάθεια θα  προσφέρεται στο Μαζί για το Π