Το Σωματείο Οι Φίλοι Θεοτόκος έχει ως σκοπό  την  υποστήριξη του Ιδρύματος Ι.Π.Α.Π «Η Θεοτόκος» το οποίο στηρίζει και εκπαιδεύει παιδιά με αναπτυξιακή ανωριμότητα, νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος. 
Έχει εξυπηρετήσει και υποστηρίξει περισσότερα από 5.000 άτομα κατά τη διάρκεια των 52 ετών λειτουργίας του. Σήμερα φοιτούν καθημερινά 370 παιδιά και νέοι εκ των οποίων οι 60 περίπου είναι άποροι ή και ανασφάλιστοι.

Προγράμματα & Δράσεις του Ι.Π.Α.Π «Η Θεοτόκος» :

• Πρώιμη παρέμβαση,  σε παιδιά ηλικίας 2,5- 5 ετών με αναπτυξιακές διαταραχές.
• Προ-επαγγελματική Κατάρτιση, για εφήβους και νέους ηλικίας 14-20 ετών, με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές ή διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, μετά το πέρας  της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης. 
• Επαγγελματική Κατάρτιση, για ηλικίες 20-32 ετών, με ειδικότητες/τέχνες όπως : Ξυλουργική, Γραμματειακή Υποστήριξη, Συντήρηση Κτιριακών Εγκαταστάσεων, Τυπογραφία/Λιθογραφία, Κεραμική, Βιβλιοδεσία, Υφαντική, Μεταξοτυπία, Κηπουρική , Ραπτική, Καντίνα, Τυποποιημένη Εργασία, Μαγειρική & Ζαχαροπλαστική, Ανακύκλωση, Πλυντήριο / στεγνωτήριο, Διαχείριση Προϊόντων.
• ΚΕΠΠ (Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας και Προώθησης), για νέους και νέες 29-35 ετών, απόφοιτους των εργαστηρίων κατάρτισης ή της κοινότητας.
• Εργασιακή Τοποθέτηση (πρόγραμμα «ΕργΑξία»),  η οποία προωθεί στην ελεύθερη αγορά εργασίας άτομα με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.
• Διαγνωστικές & Θεραπευτικές Υπηρεσίες. Υποστηρικτικά παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, λόγοθεραπείας, εργοθεραπείας, Ιατρικής παρακολούθησης, ομάδες επικοινωνίας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, προγράμματα αισθητηριακής ολοκλήρωσης και συμβουλευτικής γονέων.
• Λειτουργία κοινωνικής υπηρεσίας  που προσφέρει υπηρεσίες  σε υποψηφίους, εκπαιδευόμενους και αποφοίτους του Ι.Π.Α.Π « Η Θεοτόκος ». Αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ του φορέα, των οικογενειών των εκπαιδευομένων και των φορέων της κοινότητας – πολιτείας.
• Εμπλουτιστικά Προγράμματα (ειδική φυσική αγωγή, μουσική, πληροφορική, οδηγισμός-προσκοπισμός)


Επικοινωνήστε με γραμματεία του Ι.Π.Α.Π «Η Θεοτόκος» :

• Για ένταξη στο πρόγραμμα  της πρώιμης παρέμβασης με στόχο την ενίσχυση και την  στήριξη παιδιών προσχολικής ηλικίας.
• Για ένταξη σε τμήματα προ-επαγγελματικής εκπαίδευσης εφήβων .
• Για ένταξη ενήλικων νέων στα εργαστήρια επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής αποκατάστασης. 
• Για ένταξη στο Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας και Προώθησης.
• Για ένταξη στο πρόγραμμα «ΕργΑξία».
• Για πρακτική ή εθελοντική άσκηση, ψυχολόγων, εργοθεραπευτών, ειδικών παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών κ.α


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε: 

«Φίλοι  του Θεοτόκος»

Θεοτόκου 2, 131 22, Ίλιον Αττικής
Τηλ: 210.23.10.664, 210.23.85.416 
Fax: 210 23.14.888
Εmail: theotokos@theotokos.gr
Website: www.theotokos.gr
 

Facebook Twitter