Η  ΠΝΟΗ-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού  εξοπλίζει με ιατρικά μηχανήματα τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παιδιών (ΜΕΘ) και Νεογνών (ΜΕΝ) καθώς και Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας Παίδων (ΜΑΦ) στα Κρατικά Νοσοκομεία όλης της χώρας. 
Κάθε χρόνο το σωματείο φροντίζει περίπου 4.000 παιδιά τα οποία έχουν ανάγκη νοσηλείας σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παιδιών και Νεογνών σε όλη τη  χώρα. Ιδρύθηκε το 1991 από παιδιάτρους, γονείς και φίλους εθελοντές.

Προγράμματα & Δράσεις
• Εξοπλισμός των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας των Νοσοκομείων Αθήνας και  Περιφέρειας , καθώς και δημιουργία νέων μονάδων ή ανακαίνιση των μονάδων που ήδη υπάρχουν
• Ηθική και υλική υποστήριξη απόρων οικογενειών που τα παιδιά τους νοσηλεύονται στις εντατικές μονάδες θεραπείας των Αθηνών.  
• Αποκατάσταση των παιδιών όταν βγουν από την Εντατική.
• Συμβολή στην εκπαίδευση και επιμόρφωση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού των Μονάδων.
• Παροχή βασικών γνώσεων Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Α’ Βοηθειών στο ευρύ κοινό. 

Επικοινωνήστε με την ΠΝΟΗ για:
• Παρακολούθηση μαθημάτων Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Α’ Βοηθειών.

• Να κάνετε μια δωρεά που θα καλύψει άμεσες ανάγκες  των μονάδων εντατικής θεραπείας παιδιών και νεογνών . 
 
Ώρες λειτουργίας σωματείου: 9.00-17.00.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθυνθείτε:
ΠΝΟΗ-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού
Μιχαλακοπούλου 159, Αθήνα 115 27
Τηλ.: 210 7486801, Fax: 210 7486803
E-mail: pnoe@ath.forthnet.gr
www.pnoe.gr | Facebook