Το Κέντρο έχει στόχο να κάνει πιο λειτουργική την ζωή των παιδιών που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα όπως σε περιπτώσεις εγκεφαλικής παράλυσης και άλλων συνδρόμων. Το  έργο του Κ.Α.Σ.Π. εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Προγράμματα & Δράσεις
• Φυσιοθεραπεία
• Εργοθεραπεία
• Λογοθεραπεία
• Ειδική Προσχολική Αγωγή
• Τηλευποστήριξης (Τα παιδιά μέσω Η/Υ λαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες από το επιστημονικό προσωπικό του ΙΚΕ)
• Πρόγραμμα Ολιστικής παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση και σύνοδα προβλήματα ηλικίας 2.5 έως 12 ετών.
 Λειτουργία ξενώνα, πέντε ανεξαρτήτων δωματίων, που καλύπτει τις ανάγκες φιλοξενίας οικογενειών που ζουν στην περιφέρεια και αναζητούν λύσεις στα θέματα αποκατάστασης των παιδιών τους. 
• Εργαστήριο Ανάλυσης Βάδισης, μια διαδικασία αξιολόγησης που αποσκοπεί στην λεπτομερή περιγραφή της κίνησης του σώματος. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε ου παιδιά με κινητικές δυσκολίες όπως σε περιπτώσεις εγκεφαλικής παράλυσης και άλλων συνδρόμων. Απαιτούμενη μέτρηση εν όψει χειρουργικών παρεμβάσεων, επίσης συμβάλλει στη διαμόρφωση πρωτοκόλλων αποκατάστασης και δίνει κατευθύνσεις σε ένα αποκαταστασιακό πρόγραμμα. 
 

Επικοινωνήστε με την κοινωνική υπηρεσία του για:
• Παροχή υπηρεσιών φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, ειδική προσχολική αγωγή σε ωφελούμενα παιδιά που κατοικούν στην Αττική.
• Τηλευποστήριξη, παροχή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή στα  ωφελούμενα παιδιά από το επιστημονικό προσωπικό του κέντρου
• Φιλοξενία σε ξενώνα οικογενειών προερχόμενων από την επαρχία που αναζητούν λύσεις στα θέματα αποκατάστασης των παιδιών τους.
• Ανάλυση Βάδισης για παιδιά που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες. 

Ώρες λειτουργίας Κέντρου: Δευτέρα έως Παρασκευή 8.00-15.00.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθυνθείτε:
Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας «Χατζηπατέρειον» – Κ.Α.Σ.Π.
Ηροδότου 1 
144 51, Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ: 210 2825622 
Fax: 210 2812782  
Εmail:  ike@otenet.gr 
Facebook