Σκοπός του ιδρύματος είναι η φύλαξη, η φροντίδα και η δημιουργική απασχόληση παιδιών προσχολικής ηλικίας από δύο μηνών έως πέντε ετών και στόχος του η εξυπηρέτηση και στήριξη της εργαζόμενης μητέρας με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. 
Η Παιδική Στέγη  ιδρύθηκε το 1931 από τη Λαίδη Κρώσφηλδ. Με την ευθύνη και την εποπτεία του Ιδρύματος λειτουργούν 4 πρότυπες Στέγες που φιλοξενούν 350 παιδιά στην περιοχή των Αθηνών-Πειραιώς, οι οποίες επιβλέπονται από το Υπουργείο Υγεία & Πρόνοιας και αδειοδοτούνται από τις αντίστοιχες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.

Προγράμματα & Δράσεις
• Λειτουργία τεσσάρων στεγών: «Αργέντειος», Κυνοσάργους, «Παπαστράτειος Αθηνών», «Παπαστράτειος Πειραιά».
• Πολιτιστική επιμόρφωση ωφελούμενων παιδιών με θεατρικό παιχνίδι, χορό, εικαστικές παρεμβάσεις και κατασκευές, επισκέψεις σε μουσεία.
• Ιατρική φροντίδα  και περίθαλψη ωφελούμενων παιδιών με λογοθεραπεία, επίσκεψη οδοντιάτρου, διευρυμένη παρουσία παιδιάτρου. Υποστήριξη και ενημέρωση σε περιπτώσεις έκτατων ιώσεων.
• Γυμναστική και εξειδικευμένη κίνηση για παιδιά προσχολικής ηλικίας
• Τα τρία καθημερινά γεύματα ελέγχονται σταθερά από διατροφολόγο 
• Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών, γονέων και προσωπικού για συγκεκριμένα θέματα και αναζήτηση λύσεων για καθημερινά και τρέχοντα προβλήματα, τριμηνιαία ενημέρωση γονέων. 
• Ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία.
• Στήριξη μονογονεϊκών οικογενειών και συμβολή στην επίλυση ενδοοικογενειακών προβλημάτων.
• Συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο της ανάπτυξης της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και την προσφορά πρακτική άσκησης σε φοιτητές
• Απασχόληση προσωπικού με ειδικές ικανότητες

Επικοινωνήστε με τα γραφεία του Ιδρύματος και τις επιμέρους Στέγες για:
• Φύλαξη και φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας από 2  μηνών έως 5 ετών με στόχο την εξυπηρέτηση και τη στήριξη του εργαζόμενου γονέα. 

Ώρες Λειτουργίας Στεγών  7:00 -16:00.

Διευθύνσεις:

Αργέντειος Παιδική Στέγη
Κυμαίων 2 118 51 Θησείο Τηλ-Fax: 210 34 62 093 email: argenteiostegi@gmail.com

Παιδική στέγη Κυνοσάργους – Λ.Νικολοπούλου
Αργέντη 8 117 43 Νεος Κόσμος Τηλ-Fax: 210 92 22 869 email: kynosargous@paidikesteges.gr

Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Αθηνών
Δημητσάνας 11 111 15 Αμπελόκηποι Τηλ-Fax: 210 64 62 776 email: papathinon@gmail.com

Παπαστράτειος Παιδική Στέγη Πειραιώς
Κ.Μαυρομιχάλη 20 185 45 Πειραιάς Τηλ-Fax: 210 42 06 131 Email: papastrateiostegipeiraia@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε

Ίδρυμα Η Παιδική Στέγη
Γραφείο Διοίκησης:
Φωτομάρα 48, Νέος Κόσμος 117 43,Τηλ/Fax:  210 9238131, Email: idrima01@gmail.com
www.paidikesteges.gr | Facebook