Ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές Λυκείου για τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» με την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής υλοποιεί  για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022 πρόγραμμα  με τίτλο: «Ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια σε μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου για τη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων» το οποίο απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου).

Η περίοδος των εξετάσεων συνοδεύεται από αρκετή πίεση και άγχος, τόσο για τους εφήβους όσο και για το οικογενειακό περιβάλλον. Η προετοιμασία, το φορτωμένο πρόγραμμα, ο ανταγωνισμός και οι πιθανές προσδοκίες του περιβάλλοντος, καθώς και το ίδιο το σύστημα των εξετάσεων, είναι μερικοί από τους παράγοντες που προκαλούν άγχος στους μαθητές, το οποίο πολλές φορές δυσκολεύονται να διαχειριστούν.

Έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος | Διαβάστε ΕΔΩ

Σκοπός Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας και ευημερίας των εφήβων. Επιμέρους στόχοι είναι  η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εφήβων, η κατανόηση των επιπτώσεων του άγχους και η στήριξη τους στο μαθητικό τους ρόλο αντίστοιχα, ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν λειτουργικά τα συναισθήματα αυτής της δύσκολης περιόδου.

Περιγραφή Προγράμματος

Μέσω του προγράμματος θα υπογραμμιστεί η σύνδεση μεταξύ συναισθημάτων σκέψεων και συμπεριφοράς. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων στη διαχείριση του άγχους, που θα φανούν χρήσιμες καθ’ όλη την πορεία της προετοιμασίας των εφήβων για τις εξετάσεις και θα επηρεάσουν θετικά τη ζωή του εφήβου τόσο στο πλαίσιο του σχολείου και της οικογένειας, όσο και στην κοινωνική ζωή και συναναστροφή με τους συνομηλίκους.  

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα συμπληρωθεί φόρμα αξιολόγησης από τους συμμετέχοντες.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω email: 11525@mazigiatopaidi.gr ή στο τηλέφωνο 11525, Δευτέρα έως και Παρασκευή 09.00-21.00.

Διαβάστε τον σχετικό οδηγό: