Ο Εθελοντισμός είναι η κινητήρια δύναμη του Μαζί για το Παιδί. Η Ένωση διοικείται από άμισθο εθελοντικό Διοικητικό Συμβούλιο και απασχολεί περισσότερους από 30 εθελοντές σε ετήσια βάση, προσφέροντας μέσω του δικτύου των μελών της αλλά και των δράσεων που διοργανώνει, ένα ευρύ φάσμα επιλογών για όσους ενδιαφέρονται να συνδράμουν το έργο της ή το έργο των 9 σωματείων μελών της εθελοντικά.

Ενδεικτικά οι εθελοντές μας μπορεί να απασχοληθούν ως:

    • Εθελοντές γραφείου: Αφορά άτομα που θέλουν να προσφέρουν εθελοντική βοήθεια στα γραφεία της Ένωσης, βοηθώντας στη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών.
    • Εθελοντές σε δράσεις/διοργάνωση εκδηλώσεων: Αφορά άτομα που είτε θέλουν να διοργανώσουν μια δράση για τους σκοπούς της Ένωσης, είτε να συμβάλλουν εθελοντικά στην υλοποίηση μιας προγραμματισμένης δράσης.
    • Εθελοντές στις υπηρεσίες της Ένωσης: Αφορά εθελοντές που επιθυμούν να βοηθήσουν στις υπηρεσίες «Γραμμή 115 25 Μαζί για το Παιδί», «Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι» και «Γίνε κι εσύ κομμάτι της καρδιάς μας».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο Μαζί για το Παιδί.

Δείτε εδώ το Συμφωνητικό Προσφοράς Εθελοντικών Υπηρεσιών