Λιγότερες Ανισότητες

Προωθούμε την αρχή της μη διάκρισης και την προσφορά ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά και νέους ανεξαρτήτου φύλου, φυλής, ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Παράλληλα συμβάλλουμε στην εξασφάλιση του δικαιώματος  σε επαρκή, ασφαλή, προσιτή στέγαση παιδιών με ειδικές ανάγκες. 

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα και τις δράσεις μας για λιγότερες ανισότητες:

Μαζί για το Παιδί

Δράσεις και προγράμματα υποστήριξης ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων. 

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών | Πόρτα Ανοιχτή

Εκπαίδευση, αποκατάσταση, κοινωνική ένταξη, διαβίωση και ψυχαγωγία παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση (4-50 ετών) και στήριξη οικογενειών.

Ίδρυμα Θεοτόκος

Εργασιακή Τοποθέτηση (πρόγραμμα «ΕργΑξία»),  με στόχο την προώθηση στην ελεύθερη αγορά εργασίας άτομα με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές και διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.

Χατζηπατέρειο-Κ.Α.Σ.Π.

Φιλοξενία σε ξενώνα οικογενειών προερχόμενων από την επαρχία που αναζητούν λύσεις στα θέματα αποκατάστασης των παιδιών τους.

Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη

Διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκδρομών και παιδικών κατασκηνώσεων με σκοπό την κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων

Οι Φίλοι του Παιδιού

  • Υλοποίηση προγραμμάτων καλοκαιρινών διακοπών & εκδηλώσεων για άπορες και ανασφάλιστες οικογένειες
  • Σχολική ενίσχυση και πολιτισμική επιμόρφωση παιδιών

ΚΕΑ Η «ΧΑΡΑ»

Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων που προάγουν την ισότιμη συμμετοχή και κοινωνικοποίηση ατόμων με αναπηρίες και μη.

Ίδρυμα «Η Παιδική Στέγη»

  • Απασχόληση προσωπικού με ειδικές ικανότητες
  • Ενσωμάτωση των παιδιών των μεταναστών στην Ελληνική κοινωνία.