Δωρεάν online υπηρεσίες από το Συμβουλευτικό μας Κέντρο

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του «Μαζί για το Παιδί» εμπλουτίζει τις υπηρεσίες του με σκοπό την εξυπηρέτηση κοινωνικών ομάδων που αδυνατούν να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθηνών.

Πρόκειται για την καινοτόμο κοινωνική πρωτοβουλία eλα, μια πιλοτική  ηλεκτρονική υπηρεσία  που δίνει τη δυνατότητα σε γονείς και παιδιά που διαμένουν στην επαρχία, άτομα με ειδικές ανάγκες και περιορισμένη κινητικότητα, καθώς και σχολεία, συλλόγους γονέων και οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, εκτός νομού Αττικής, να απολαμβάνουν ηλεκτρονικά τις υπηρεσίες που προσφέρει το Συμβουλευτικό Κέντρο «Μαζί για το Παιδί».

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Συμβουλευτικού μας Κέντρου,  οι ωφελούμενοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συμμετέχουν και να χρησιμοποιούν δωρεάν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Skype,  τις ακόλουθες υπηρεσίες:

•  Οnline Ομάδες Στήριξης Γονέων, οι οποίες θα πραγματοποιούνται με την καθοδήγηση ψυχολόγου.
•  Οnline  ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια για θέματα που αφορούν  τη σύγχρονη οικογένεια (σχολικές  δυσκολίες, διαχείριση διαζυγίου , άγχος, σχολικός εκφοβισμός, ενίσχυση αυτοεκτίμησης κ.α.).

Οι  online υπηρεσίες που παρέχονται στο Συμβουλευτικό μας Κέντρο στοχεύουν στην:

•  Εξυπηρέτηση  των κοινωνικών ομάδων που δεν θα μπορούσαν με άλλον τρόπο (για λόγους γεωγραφικούς ή προβλημάτων υγείας) να επωφεληθούν των προσφερόμενων δωρεάν υπηρεσιών μας, στο Κέντρο Αλληλεγγύης Αθηνών.
•  Εξοικείωση των γονέων με τις νέες τεχνολογίες και αξιοποίησή τους για ζητήματα που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους.
•  Μεγαλύτερη διείσδυση και δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τις νεανικές ηλικίες που χρησιμοποιούν ευρέως στην επικοινωνία τους εφαρμογές τύπου skype (λογισμικό οπτικο-ακουστικής επικοινωνίας μέσω phone/tablet/pc,  κ.α).
•  Δικτύωση και συνέργειες με φορείς εκτός νομού Αττικής
•  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το κοινωνικό έργο και τις υπηρεσίες του «Μαζί για το Παιδί»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,  επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 115 25 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-21:00 ή ηλεκτρονικά στο 11525@mazigiatopaidi.gr

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» το οποίο αποτελεί μία πρωτοβουλία του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Ιωάννη Σ. Λάτση» σε συνεργασία με το «ΤΙΜΑ» Κοινωφελές Ίδρυμα και τον Κοινωφελή Οργανισμό «Hellenic Hope».