Παραδόσεις σε ιδρύματα, σωματεία και οργανισμούς

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» σε συνεργασία με την υπηρεσία της «Προσφέρω γιατί νοιάζομαι» παραδίδει είτε τρόφιμα είτε είδη ανάγκης σε πληθώρα ιδρυμάτων, σωματείων και οργανισμών.