Διοργάνωση Ημερίδας από το Ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»

Tο ίδρυμα «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»  οργανώνει ημερίδα με θέμα: «Ανάπτυξη & Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Ι.Π.Α.Π «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ» για την Ισότιμη Πρόσβαση των Ατόμων με Νοητική Υστέρηση & άλλες Αναπτυξιακές Ανεπάρκειες στην Κοινωνία της Πληροφορίας», την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015 στις 09.30 π.μ., στο Συνεδριακό χώρο του Ιδρύματος (Θεοτόκου 2, Ίλιον, Αττική).

Το Πρόγραμμα  είναι η ανάπτυξη ενός προηγμένου Ολοκληρωμένου Ηλεκτρονικού Προνοιακού Φακέλου, για την ηλεκτρονική διαχείριση και την περαιτέρω αξιοποίηση των προνοιακών δεδομένων των μελών του Ιδρύματος ενισχύοντας ταυτόχρονα τη Διεπιστημονική λειτουργία του Επιστημονικού Προσωπικού.

Βασικός πυρήνας του νέου ηλεκτρονικού προνοιακού φακέλου είναι η Διεθνής Ταξινόμηση Λειτουργικότητας, Αναπηρίας και Υγείας Παιδιών και Νέων (International Classification of Functioning, Disability and Health for Children and Youth – ICF & ICF CY). Η κλινική χρήση του ICF & ICF CY (για εκπαιδευτικούς και θεραπευτικούς σκοπούς) είναι μία καινοτόμος επιστημονική πρόκληση για την Ελλάδα.

Στόχοι του Συνεδρίου είναι να :
-Παρουσιάσει την εφαρμογή του ICF & ICF CY στην ελληνική πραγματικότητα και στο Ι.Π.Α.Π «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ»
-Αναδείξει τις νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες, όπως τα νέα εκπαιδευτικά παιχνίδια για ΑΜΕΑ
-Παρουσιάσει συναφή επιχειρησιακά συστημάτα και πρακτικές από το εξωτερικό, με την εισήγηση ειδικών στο ICF & ICF CY προσκεκλημένων
-Συντείνει στην ανταλλαγή απόψεων και ιδεών με εμπειρογνώμονες του χώρου
-Επιτευχθούν οι απαιτούμενες συνέργειες με λοιπά Ιδρύματα και Οργανισμούς τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό για αξιοποίηση της νέας εμπειρίας και γνώσης του ICF & ICF CY.                                                                                         

Πληροφορίες: Γραμματεία Ι.Π.Α.Π. «Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ», κα. Μελανίτη Μαρία, τηλ. 210 2385416, ώρες 11.00 π.μ.-12.30 μ.μ.