Τα planet στηρίζουν την Ένωση Μαζί για το Παιδί

Η ελληνική βιομηχανία απορρυπαντικών Rolco και τα προϊόντα planet, στηρίζουν την Ένωση «Μαζί για το παιδί» και καλύπτουν τις ανάγκες της σε απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού για έναν ολόκληρο χρόνο.

Τα προϊόντα planet, βαδίζοντας στον άξονα της κοινωνικής ευαισθησίας, συμπαραστέκονται σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Έτσι, στηρίζουν την Ένωση «Μαζί για το Παιδί» και καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας και φροντίδας των ρούχων των 10 μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων που την αποτελούν, για έναν χρόνο. Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» με αυτή της την ενέργεια βάζει στη ζωή της τα προϊόντα planet, και συμβάλει σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Τα απορρυπαντικά και καθαριστικά planet, οικολογικά προτωπόρα, περιβαλλοντικά δραστήρια και κοινωνικά ευαίσθητα, συνεχίζουν με συνέπεια την υιοθέτηση πρωτοβουλιών που έχουν ως στόχο την αφύπνιση και τη συμμετοχή των καταναλωτών σε παρόμοιες πρωτοβουλίες και δράσεις. Τα παιδιά βρίσκονται στο επίκεντρο των προσπαθειών αυτών, και αποτελούν καταλυτικό ρόλο στην δημιουργία μιας φιλικότερης προς το περιβάλλον κοινωνίας.