Προκήρυξη Θέσεων Συμβούλων Ψυχικής Υγείας

Η «Ένωση Μαζί για το Παιδί» προκηρύσσει τις πιο κάτω θέσεις για άμεση πρόσληψη στα πλαίσια των προγραμμάτων «Συμβουλευτική Γραμμή 11525» και «Κέντρο Συμβουλευτικής και Στήριξης για Μητέρες».

 • ‘Ένα Σύμβουλο Ψυχικής Υγείας για πλήρη απασχόληση για υπηρεσίες στο Συμβουλευτικό Κέντρο
 • Δύο Συμβούλους Ψυχικής Υγείας για μερική απασχόληση, 4 ώρες καθημερινά, με ευέλικτο ωράριο Δευτέρα έως Παρασκευή, για υπηρεσίες στη Συμβουλευτική Γραμμή

Κριτήρια επιλογής για τη θέση Συμβούλου με πλήρη απασχόληση:

 • Κατοχή πτυχίου στην ψυχολογία ή σε άλλη ανθρωπιστική επιστήμη και κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου στην κλινική ψυχολογία ή τη συμβουλευτική
 • Κατοχή επαγγελματικού διπλώματος στη συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπεία
 • Αποδεδειγμένη κλινική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών, με προτίμηση στη συμβουλευτική γονέων σε ομάδες και ατομικές συνεδρίες
 • Γνώση σε προγράμματα ανάπτυξης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Κριτήρια επιλογής για τις θέσεις Συμβούλων με μερική απασχόληση:

 • Κατοχή πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού τίτλου στην ψυχολογία ή τη συμβουλευτική
 • Κατοχή επαγγελματικού διπλώματος στη συμβουλευτική ή/και ψυχοθεραπεία
 • Κλινική εμπειρία, με προτίμηση στη συμβουλευτική παιδιών, εφήβων και γονιών

Επιπλέον κριτήρια επιλογής για όλες τις θέσεις:

 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση σε προγράμματα ανάπτυξης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Συστάσεις απαραίτητες

Για αίτηση σε μία ή περισσότερες από τις παραπάνω θέσεις, παρακαλώ στείλτε μία μόνο σχετική επιστολή και αντίγραφο του βιογραφικού σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: grammi@mazigiatopaidi.gr μέχρι τις 22 Απριλίου 2014. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 115 25.