Προκήρυξη Θέσης | Project Coordinator

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ζητά Project Coordinator για 6ωρη απασχόληση σε Κέντρο με Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα για:
• Συγγραφή χορηγικών προτάσεων και απολογισμών
• Συντονισμό δράσεων και επικοινωνίας
• Οργάνωση  προώθησης έργου και δικτύωσης

Απαιτούμενα  προσόντα:
• Πτυχίο στη Διοίκηση ή σε συναφή κλάδο
• Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
• Προϋπηρεσία ή εμπειρία σε ΜΚΟ απαραίτητη
• Άριστη γνώση  Η/Υ & Αγγλικών

Συστάσεις απαραίτητες.

Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και φιλικό περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή Βιογραφικού: 11525@mazigiatopaidi.gr  έως 15/07/2015.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 115 25