Συνεργασία

Αναπτύσσουμε δίκτυο συνεργασιών  με κοινωνικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα  και γενικότερα την κοινωνία των πολιτών με στόχο την εξεύρεση λύσεων και την ανακούφιση των ανθρώπων σε ανάγκη.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα και τις δράσεις μας:

Μαζί για το Παιδί

Συνεργασία με περισσότερους από 200 φορείς σε όλη την Ελλάδα  όπως κοινωνικές υπηρεσίες δήμων, ορφανοτροφεία, ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, ΑμΚΕ, ιδρύματα για παιδιά και κέντρα υποδοχής μεταναστών.

Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη

  • Συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για τη βελτίωση της υγείας, περίθαλψης και διαβίωσης των παιδιών με Διαβήτη.
  • Προαγωγή και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο την οριστική θεραπεία και την πρόληψη των επιπλοκών της νόσου.