Εκπαίδευση

Διασφαλίζουμε την πρόσβαση στην ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, δημιουργώντας ευκαιρίες και προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον για παιδιά και νέους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες και των παιδιών που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση. 

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα και τις δράσεις μας για την εκπαίδευση:

Μαζί για το Παιδί

 • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών δημοτικών σχολείων για ανάληψη δράσεων εθελοντισμού. 
 • Στήριξη και ενδυνάμωση πληθυσμού απομακρυσμένων και ακριτικών περιοχών της χώρας με έργα υποδομής και παροχή εξοπλισμού σε εκπαιδευτικούς φορείς όλων των σχολικών βαθμίδων.

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών | Πόρτα Ανοιχτή

 • Νηπιαγωγείο για παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-7 ετών)
 • Ομάδα Ψυχοκινητικής Εξέλιξης για παιδιά με βαριάς και σύνθετης μορφής εγκεφαλική παράλυση (6-12 ετών)
 • Ειδικό Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο για παιδιά με εγκεφαλική παράλυση.
 • Ομάδες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Προεπαγγελματικής Κατάρτισης για νέους (13 -18 ετών)    
 • Πέντε παραγωγικά εργαστήρια (catering, κηπουρική, ειδών δώρου/κοσμημάτων/αξεσουάρ, γραφικών τεχνών & Η/Υ, καλλιτεχνικών ειδών) για ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση (18-50 ετών).

Ίδρυμα Θεοτόκος

 • Λειτουργία προ-επαγγελματική Κατάρτισης, Επαγγελματική Κατάρτισης και  ΚΕΠΠ (Κέντρο Επαγγελματικής Προετοιμασίας και Προώθησης) για νέους και νέες με νοητικές αναπτυξιακές διαταραχές ή διαταραχές του αυτιστικού φάσματος, μετά το πέρας  της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης. 
 • Πρακτική ή εθελοντική άσκηση, ψυχολόγων, εργοθεραπευτών, ειδικών παιδαγωγών, κοινωνικών λειτουργών κ.α
   

Μέριμνα

Εξειδικευμένη κατάρτιση σε επαγγελματίες υγείας, παιδείας, ψυχικής υγείας και εθελοντές για τη στήριξη παιδιών και εφήβων που αντιμετωπίζουν σοβαρή αρρώστια ή θάνατο αγαπημένου προσώπου.

ΠΝΟΗ-Φίλοι Εντατικής Θεραπείας Παιδιού

 • Διοργάνωση μαθημάτων Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης και Α’ Βοηθειών.
 • Εκπαίδευση και επιμόρφωση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού των Μονάδων.
   

Οι Φίλοι του Παιδιού

Λειτουργία παιδικού σταθμού για παιδιά 2-6 ετών.

ΚΕΑ Η «ΧΑΡΑ»

 • Ενημέρωση μαθητών δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων σχετικά με τα άτομα με αναπηρία μέσω  επισκέψεων  στο χώρο του οικοτροφείου Πρακτική άσκηση νέων επαγγελματιών ειδικής αγωγής από  τεχνολογικά ιδρύματα και Ι.Ε.Κ.
 • φιλοξενία φοιτητών  τριτοβάθμιων ιδρυμάτων για  ερευνητικούς σκοπούς.