Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη (Π.Ε.Α.Ν.Δ.)

Η Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη είναι στο πλευρό των παιδιών που πάσχουν από Νεανικό Διαβήτη. Στόχος της Π.Ε.Α.Ν.Δ. είναι η διαχείριση και η απομυθοποίηση του Διαβήτη ώστε το πάσχον παιδί να οραματίζεται με αισιοδοξία το μέλλον χωρίς επιπλοκές.  Λειτουργεί από το 1983 και αριθμεί περισσότερα από  4.000 μέλη. 

Προγράμματα & Δράσεις

 • Ψυχολογική στήριξη, ενημέρωση και εκπαίδευση στο παιδί και την οικογένεια από ομάδες διακεκριμένων επιστημόνων.
 • Σεμινάρια Διατροφής για άτομα με Νεανικό Διαβήτη και τους γονείς αυτών 
 • Οικονομική και υλική στήριξη ανασφάλιστων οικογενειών
 • Διοργάνωση εκδηλώσεων, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκδρομών και παιδικών κατασκηνώσεων με σκοπό την κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων
 • Βιωματικά Σεμινάρια για άτομα με Νεανικό Διαβήτη και τους γονείς αυτών
 • Πρόγραμμα παιγνιοθεραπείας για παιδιά με Νεανικό Διαβήτη σχολικής ηλικίας
 • Οργάνωση σεμιναρίων και μαθημάτων από εξειδικευμένους ιατρούς
 • Συνεργασία με αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για τη βελτίωση της υγείας, περίθαλψης και διαβίωσης των παιδιών με διαβήτη
 • Εκπαίδευση νοσηλευτικού, ιατρικού και εκπαιδευτικού προσωπικού 
 • Προαγωγή και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με στόχο την οριστική θεραπεία και την πρόληψη των επιπλοκών της νόσου 
 • Έκδοση τριμηνιαίου ενημερωτικού περιοδικού

Επικοινωνήστε με την Π.Ε.Α.Ν.Δ  για:

 • Εκπαίδευση πρωτοδιαγνωσμένων παιδιών με διαβήτη και της οικογένειας  για την εξοικείωση με τη θεραπεία και την προσαρμογή στην καθημερινότητα
 • Ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη του παιδιού  με Νεανικό Διαβήτη και της οικογένειας (ατομική και ομαδική)
 • Στήριξη οικονομική και υλική άπορων παιδιών με Διαβήτη και των οικογενειών τους
 • Ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών για το Νεανικό Διαβήτη σε σχολεία εντός και εκτός Αττικής που φοιτούν παιδιά με διαβήτη - μελών της «ΠΕΑΝΔ»
 • Συμμετοχή στη θερινή κατασκήνωση για την πρακτική εκπαίδευση για τη ρύθμιση του Νεανικού Διαβήτη, ψυχολογική ενδυνάμωση και κοινωνικοποίηση των παιδιών ηλικίας 5 έως 16 ετών
 • Ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου  για τον διαβήτη 
 • Εκπαίδευση ιατρικού, νοσηλευτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού  για τη διαχείριση του Διαβήτη

Ώρες λειτουργίας διοίκησης σωματείου: Δευτέρα 5-9μμ, Τρίτη έως Παρασκευή, 10-2μμ  στο τηλ. 210 77 96 660.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθυνθείτε:

Μακρυνίτσης 12-14
11522, Αθήνα
Τηλ: 210 7796660
Φαξ: 210 7796461
Email: info@peand.gr
www.peand.gr | Facebook