Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, έχει σκοπό την ανάπτυξη της πρόνοιας για ανθρώπους που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα. Στο πρότυπο Κέντρο «Πόρτα Ανοιχτή» στην Αργυρούπολη προσφέρονται καθημερινά υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης σε 240 παιδιά, εφήβους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση.  
Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή είναι Οργανωτικό Μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS).

Προγράμματα & Υπηρεσίες

Εκπαιδευτικά Προγράμματα 
• Νηπιαγωγείο για 8 παιδιά προσχολικής ηλικίας (4 έως 7 ετών), με στόχο την ανάπτυξη των νοητικών, συναισθηματικών, κοινωνικών και ψυχοκινητικών δυνατοτήτων τους και την προετοιμασία τους για τη μετάβαση στο απαιτητικό σχολικό περιβάλλον.
• Ομάδα Ψυχοκινητικής Εξέλιξης για 12 παιδιά με βαριάς και σύνθετης μορφής εγκεφαλική παράλυση (6 έως 12 ετών), με στόχο την παροχή ειδικής αγωγής, την ενίσχυση της μάθησης μέσα από τη ψυχαγωγία και το παιχνίδι, την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης.
• Ειδικό Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο για 40 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας
• Ομάδες Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Προεπαγγελματικής Κατάρτισης για 17 νέους (14 έως 18 ετών), με στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων που μπορούν να  οδηγήσουν σε μεγαλύτερη αυτονομία, την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση και την ένταξη των νέων στην παραγωγική διαδικασία.
    
Προγράμματα Ενηλίκων
• Τέσσερα παραγωγικά εργαστήρια (catering, κηπουρική, ειδών δώρου/κοσμημάτων/αξεσουάρ,  Η/Υ & γραφικών τεχνών) για 70 ενήλικες ( 18 έως 50 ετών), με στόχο την επαγγελματική κατάρτιση και την ένταξη  τους στην ανοιχτή αγορά εργασίας.
• Κέντρο Ημέρας Ενηλίκων για 65 ενήλικες με βαριάς και σύνθετης μορφής εγκεφαλική παράλυση (18 έως 45 ετών), με στόχο την ανάπτυξη, βελτίωση, ενίσχυση, διατήρηση και αξιοποίηση των γνωστικών, λειτουργικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων τους.

Υπηρεσίες Διαβίωσης
• Ξενώνας Προσωρινής Διαμονής για άτομα με εγκεφαλική παράλυση άνω των 10 ετών. Φιλοξενούνται 8-10 άτομα/εβδομάδα.
• Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για 8 ενήλικα άτομα με εγκεφαλική παράλυση (30 έως 55 ετών)

Προγράμματα καλλιτεχνικά
• Καλλιτεχνική Λέσχη για 100 άτομα με και χωρίς αναπηρία (18 έως 45 ετών) με στόχο την παροχή πρωτοποριακών πολιτιστικών και καλλιτεχνικών προγραμμάτων (ζωγραφική, θέατρο, χορός, μουσική, λογοτεχνία).  

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες και Θεραπευτικά Προγράμματα
• Υποστηρικτές υπηρεσίες: Ιατρική Υπηρεσία, Κοινωνική Υπηρεσία, Τμήμα Ψυχολογίας
• Θεραπευτικά προγράμματα: Φυσικοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Γυμναστική-Αθλητικά, Θεραπευτική Κολύμβηση, Χορός-Κίνηση, Μουσική-Μουσικοθεραπεία  
• Πρόγραμμα Βιβλιοθήκης

Επικοινωνήστε με την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή:
• Για εκπαίδευση και αποκατάσταση παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση (4 έως 45 ετών) και στήριξη οικογενειών
• Για εθελοντική συμμετοχή στα καθημερινά προγράμματα παιδιών και ενηλίκων, ιδιαίτερα δε στα πολιτιστικά και καλλιτεχνικά προγράμματα (ζωγραφική, θέατρο, χορός, μουσική, λογοτεχνία) για άτομα με και χωρίς αναπηρία.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να απευθυνθείτε:
Μ. Γερουλάνου 117,Αργυρούπολη 164 52
Τηλ. 210-96 22 290, Fax: 210-96 44 330
Email: opendoor@eps-ath.gr 
www.eps-ath.gr   | Facebook | Youtube