Η Ένωση

Το «Μαζί για το Παιδί» είναι μια Ένωση μη-κερδοσκοπικών σωματείων και ιδρυμάτων, που εργάζονται, από το 1996, για την ευημερία παιδιών, νέων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν τη φτώχεια, την αναπηρία, την κακοποίηση και την αρρώστια. Η Ένωση και τα μέλη της προσφέρουν υπηρεσίες σε περισσότερα από 30.000 παιδιά στην Ελλάδα ετησίως. 

Η Ένωση και τα μέλη της σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις, πρωτοστατούν στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και τεχνογνωσίας αλλά και στην προαγωγή της επιστημονικής έρευνας σε θέματα που αφορούν παιδιά, νέους σε ανάγκη, ενώ οι υπηρεσίες που αφιλοκερδώς προσφέρουν στις εγκαταστάσεις τους, είναι υψηλού επιπέδου και πολλά από τα προγράμματα που αναπτύσσουν, πρότυπα στον τομέα τους.

To 2016, η Ένωση, τιμήθηκε με το Αργυρό Μετάλλιο της Ακαδημίας Αθηνών για την κοινωνική του προσφορά, ενώ το 2019 έλαβε βραβείο BRAVO για την ενεργοποίηση χιλιάδων πολιτών στο πλαίσιο της δράσης της «Ίσες ευκαιρίες για τα παιδιά: Δράσεις για την Υγεία και την Παιδεία σε ακριτικές περιοχές της Ελλάδας».

Όραμα-Φιλοσοφία

Με στόχο να βοηθάει παιδιά, νέους και οικογένειες άμεσα και αποτελεσματικά, η Ένωση έχει όραμα να λειτουργεί ως ένα πανελλαδικό δίκτυο αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας μεταξύ των φορέων παιδικής προστασίας, συνεργάζεται με περισσότερους από 200 φορείς, σε όλη τη χώρα και κάνει πράξη τη φιλοσοφία της που συμπυκνώνεται στη ρήση «η ισχύς εν τη ενώσει». 

Αποστολή

Η στήριξη παιδιών και οικογενειών καθώς και ατόμων με αναπηρία που βρίσκονται σε ανάγκη, άμεσα και αποτελεσματικά. 

Αξίες 

  • Προτεραιότητα στον άνθρωπο: Τοποθετούμε τον άνθρωπο και τις ανάγκες του στο επίκεντρο των προγραμμάτων που αναπτύσσουμε
  • Βοήθεια χωρίς διακρίσεις: Βοηθάμε παιδιά, νέους και οικογένειες ανεξαρτήτως φύλου, καταγωγής, θρησκείας, πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. 
  • Συνεργασία: Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με άλλους φορείς, αξιοποιούμε το δίκτυό μας για να προωθούμε & να ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές
  • Διαφάνεια και Λογοδοσία:  Εφαρμόζουμε την πολιτική ανοιχτής πληροφόρησης προς όλους και λειτουργούμε με  αυστηρούς κανόνες που διασφαλίζουν τη χρηστή διαχείριση των οικονομικών μας.
  • Ομαδικότητα: Ενθαρρύνουμε την ομαδικότητα ως τρόπο συνεργασίας εντός και εκτός της ένωσης 
  • Καινοτομία: Αξιοποιούμε την τεχνολογία για να αναπτύσσουμε & να μεγιστοποιούμε το κοινωνικό μας αποτύπωμα

Πόροι

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» είναι μια ανεξάρτητη οικονομικά οργάνωση η οποία δεν λαμβάνει κρατικές ή ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις και λειτουργεί με οικονομίες κλίμακας. Συντηρείται  αποκλειστικά από χορηγίες εταιρειών και ιδιωτών, έσοδα από προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και από τη διοργάνωση φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.  

Πέραν της οικονομικής στήριξης  που παρέχει στα μέλη της, η Ένωση ενισχύει με δωρεές ειδών πρώτης ανάγκης  τους φορείς του δικτύου της, ενώ παράλληλα,  υλοποιεί και δικά της προγράμματα, εστιάζοντας στους τομείς: Υγείας & Ευημερίας, Φτώχειας & Βιοπορισμού, Εκπαίδευσης, Έκτακτης βοήθειας σε ανθρωπιστικές κρίσεις. 

Ο εθελοντισμός είναι κινητήριος μοχλός της Ένωσης συμβάλλοντας αποφασιστικά στην προώθηση των σκοπών και την υλοποίηση των δράσεων της.

Πιστή στις αρχές της λογοδοσίας και οικονομικής διαφάνειας, η Ένωση αναρτά ετησίως τους οικονομικούς απολογισμούς της ελεγμένους από ορκωτούς λογιστές. 

Το καταστατικό μας