Εταιρεία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού «Ελίζα»: TV Spot 2011

Το σωματείο «Ελίζα» είναι μέλος της Ένωσης Μαζί για το Παιδί και λειτουργεί σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS ξενώνα για τα κακοποιημένα Παιδιά στο Μαρούσι. Αυτό είναι το τηλεοπτικό σποτ της δράσης του «Ελίζα» για το 2011.