«Είναι Σημαντικό να Προσφέρεις» | Πρόγραμμα σίτισης απόρων οικογενειών

Είναι σημαντικό να προσφέρουμε όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά στήριξη στις ολοένα και αυξανόμενες βασικές ανάγκες σίτισης απόρων οικογενειών. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 240 δικαιούχοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα δωρεάν σίτισης του «Μαζί για το Παιδί» για διάστημα 6 μηνών.

Στόχος, με τη δική σας υποστήριξη, είναι να αυξηθεί ο αριθμός των ωφελούμενων οικογενειών που θα έχουν πρόσβαση στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

Οι άπορες οικογένειες που εντάσσονται στο πρόγραμμα  για διάστημα έξη μηνών, ψωνίζουν δωρεάν μέσω κουπονιών σε μεγάλες αλυσίδες σουπερ μάρκετ της χώρας.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε:

Κάνοντας ΔΩΡΕΑ στο «Μαζί για το Παιδί», καλώντας στο 210 74 82 690 για περισσότερες πληροφορίες

Σκοπός Προγράμματος:

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενισχύει άπορες οικογένειες που εξυπηρετούνται από τους συνεργαζόμενους με την Ένωση φορείς. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα ενισχύει άπορες οικογένειες που παραπέμπονται στην Ένωση μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών άλλων φορέων με στόχο: να ελαφρύνει ο ήδη επιβαρυμένος οικογενειακός τους προϋπολογισμός, να ανακάμψουν μακροπρόθεσμα από το σοκ της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη και να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αξιοπρέπεια στον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζονται οι άπορες οικογένειες.

Στόχοι του Προγράμματος είναι να:

 

  • Ελαφρύνει τον ήδη επιβαρυμένο οικογενειακό προϋπολογισμό άπορων οικογενειών που απευθύνονται στους φορείς με τους οποίους συνεργάζεται  η Ένωση για βοήθεια.
  • Βοηθήσει μακροπρόθεσμα τις προστατευόμενες οικογένειες να ανακάμψουν από το σοκ της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, διαφυλάσσοντας την αξιοπρέπειά τους
  • Ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη
  • Διασφαλίσει τη διαφάνεια στις διαδικασίες που ακολουθούνται για την παροχή σίτισης σε άπορες οικογένειες  καθώς οι οικογένειες που εντάσσουμε στο πρόγραμμα δε συμμετέχουν και σε άλλα προγράμματα.

 

Κριτήρια υπαγωγής οικογένειας στο Πρόγραμμα:

 

  • Εισόδημα: Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνά τις € 6.000.
  • Οικογενειακή κατάσταση: Βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο Πρόγραμμα είναι να υπάρχουν ανήλικα τέκνα. Θα συνεκτιμώνται επίσης οι συνθήκες στέγασης της οικογένειας.
  • Τα νοικοκυριά δεν θα πρέπει να συμμετέχουν σε άλλο αντίστοιχο πρόγραμμα σίτισης/προμήθειας προϊόντων που διοργανώνουν άλλοι φορείς (π.χ. Δήμοι κ.λ.π.).
  • Τα νοικοκυριά επιλέγονται αποκλειστικά από την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»  έπειτα από έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών σε συνεργασία με φορείς παιδικής προστασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κοινωνική υπηρεσία της Ένωσης στο  210 74 82 690 ή στο socialservice@mazigiatopaidi.gr.