Διοικητικό Συμβούλιο

Το «Μαζί για το Παιδί» διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο τριετούς θητείας, στο οποίο μετέχει ένας εκπρόσωπος από κάθε νομικό πρόσωπο-μέλος που την απαρτίζει. Το Δ.Σ. εκλέγεται από την τακτική Γενική Συνέλευση ανώτατο όργανο της Ένωσης και αποτελείται από εθελοντές. Το Δ.Σ. της Ένωσης φροντίζει για την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών και τη γενική πολιτική της οργάνωσης, όπως αυτή ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Πρόεδρος: Χρήστος Μπαρτσόκας
Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής

Αντιπρόεδρος: Αλεξάνδρα Μαρτίνου

Γενική Γραμματέας: Άννα Ανδρεάδη
Ειδική Γραμματέας: Έρρικα Οικονόμου
Ταμίας: Τέσσα Αραβανή - Σαραντοπούλου

Μέλη:
Μάρθα Βερνίκου 
Έλλη Δρούλια
Γιάννα Παναγιωτίδου 
Γεώργιος Παπαδάκης

Σύμβουλος:
Ιωάννης Παπαδάτος, Διευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α. Κυριακού».Υπεύθυνος της Γραμμής «115 25» και του Συμβουλευτικού Κέντρου της Ένωσης.