Ετήσιος Απολογισμός Δράσης

Ο Ετήσιος απολογισμός δράσεων της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» αναρτάται στην ιστοσελίδα μας, για κάθε ενδιαφερόμενο. 

Επισυναπτόμενα Αρχεία