Μια Εκδήλωση για Καλό Σκοπό!

Ευχαριστούμε θερμά την Ελληνική Πρωτοβουλία | The Hellenic Initiative και τους περισσότερους από τους 250 συμμετέχοντες στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Halcyon Gallery του Λονδίνου αφιερωμένη στο «Μαζί για το Παιδί».

Συνολικά συγκεντρώθηκαν £30,000 που θα διατεθούν για τη στήριξη των σκοπών της Ένωσης.

Μια Εκδήλωση για Καλό Σκοπό! Μια Εκδήλωση για Καλό Σκοπό! Μια Εκδήλωση για Καλό Σκοπό! Μια Εκδήλωση για Καλό Σκοπό! Μια Εκδήλωση για Καλό Σκοπό!