Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας «Χατζηπατέρειον» - Κ.Α.Σ.Π.

Με όραμα μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά με κινητικά προβλήματα, το ΙΚΕ, Κοινωφελής Οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δημιούργησε το 1973 το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκαταστάσεως Σπαστικών Παιδιών.

Το Κέντρο παρέχει φυσιοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, προσχολική ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε περίπου 100 παιδιά ετησίως, από την Αθήνα και την επαρχία, με σκοπό την αντιμετώπιση των κινητικών, νοητικών συναισθηματικών και κοινωνικών αναγκών τους, στους δε γονείς παρέχεται συμβουλευτική στήριξη.

Για παιδιά που ζουν στην επαρχία και δεν έχουν πρόσβαση σε εξειδικευμένα Κέντρα, λειτουργεί από το 2003 το πρόγραμμα τηλε-υποστήριξης. Μέσω Η/Υ επιτυγχάνεται οπτική και ακουστική επικοινωνία με το επιστημονικό προσωπικό και έτσι, παιδιά και γονείς έχουν άμεση πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου.

Στις εγκαταστάσεις του Κέντρου, λειτουργεί Ξενώνας πέντε ανεξάρτητων δωματίων, που καλύπτει τις ανάγκες φιλοξενίας οικογενειών, που ζουν στην Επαρχία και αναζητούν λύσεις σε θέματα αποκατάστασης των παιδιών τους.

Ηροδότου 1 
144 51, Μεταμόρφωση Αττικής
Τηλ: 210 2825622 
Fax: 210 2812782  
Εmail:  ike@otenet.gr 
Website: www.ike.org.gr

Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας «Χατζηπατέρειον» - Κ.Α.Σ.Π.