Οι Φίλοι της Μέριμνας

Η «Μέριμνα» είναι μη κερδοσκοπική εταιρεία που ίδρυσαν το 1995 εννέα έμπειροι επιστήμονες από το χώρο της υγείας και παιδείας με τους εξής στόχους:

1. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα που αφορούν την αρρώστια, το θάνατο και το πένθος
2. Εξειδικευμένη κατάρτιση για επαγγελματίες υγείας και παιδείας για τη στήριξη παιδιών και οικογενειών που βιώνουν οδυνηρή απώλεια
3. Παροχή υπηρεσιών στην οικογένεια του παιδιού που πάσχει από σοβαρή αρρώστια, του παιδιού που πενθεί το θάνατο αγαπημένου προσώπου καθώς και του παιδιού που έχει βιώσει μια τραυματική απώλεια

Η Μέριμνα υλοποιεί τους στόχους της μέσω τεσσάρων προγραμμάτων:

1. Συμβουλευτικό Κέντρο για παιδιά και οικογένειες που πενθούν
2. Ανακουφιστική Φροντίδα στο Σπίτι για το σοβαρά άρρωστο παιδί και έφηβο
3. Ψυχοκοινωνική παρέμβαση στη κοινότητα μετά από καταστροφικό γεγονός
4. Εκπαιδευτικά Προγράμματα για επαγγελματίες υγείας και παιδείας

«Οι Φίλοι της Μέριμνας»:
Σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την ηθική και υλική υποστήριξη της «Μέριμνας».


Παπανικολή 2α
152 32, Σίδερα Χαλανδρίου

Τηλ. Διοικητικών Γραφείων: 210 6842833
Τηλ. Μέριμνας: 210 6463367
Τηλ. Συμβουλευτικού Κέντρου: 210 6463622
Fax: 210 6452338
Email: merimna@cs.ntua.gr
Website: www.merimna.org.gr

Οι Φίλοι της Μέριμνας