Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών

Η «Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών», ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 με σκοπό την ανάπτυξη της πρόνοιας για ανθρώπους που πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Η προσφορά της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών αποβλέπει:
• Στην άρση των φραγμών που δημιουργούν οι αναπηρίες.
• Στη συστηματική παροχή ιατρικών, θεραπευτικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με την λειτουργία ιατρείων, θεραπευτηρίων, νηπιαγωγείου, σχολείου, κέντρου ημέρας, λέσχης ενηλίκων, παραγωγικών εργαστηρίων, ξενώνα προσωρινής διαμονής, καλλιτεχνικών και αθλητικών προγραμμάτων.
• Στην στήριξη γονέων.
• Στην εκπαίδευση στελεχών.
• Στη συνεχή ενημέρωση της κοινής γνώμης.
• Στην ενθάρρυνση της επιστημονικής έρευνας.

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» εξυπηρετούνται καθημερινά 250 παιδιά, νέοι και ενήλικες.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών είναι Οργανωτικό Μέλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS).

Μ. Γερουλάνου 117,
Αργυρούπολη 164 52
Τηλ. 210-96 22 290
Fax: 210-96 44 330
Email: opendoor@eps-ath.gr
Website: www.eps-ath.gr

Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών